» The Delusional Fantasies We Live With Each Day
28/07/14 15:14 from Zen Habits
‘Most human beings spend 50 to 90 percent or more of their time in their imagination, living in fantasy.’ ~Charlotte Joko Beck By Leo Babauta We fail at creating new habits because of fantasies. We procrastinate because of fa...

» Does Speaking Another Language Change How You Think?
28/07/14 00:55 from Scott H Young
A number of readers have asked me, now that I’m learning language number six, whether learning new languages changes how you think. Do you become more passionate while thinking in Spanish? More respectful thinking in Korean? More open to...

» Living the Simple Life
24/07/14 18:20 from Zen Habits
‘A man is rich in proportion to the number of things which he can afford to let alone.’ ~Henry David Thoreau By Leo Babauta For almost 9 years now, I’ve been learning to live a simple life. A life uncluttered by most of...

» Millionærskolen – Investering i aksjemarkedet del 3 – Kjøp og avvent eller markedstiming?
23/07/14 08:54 from Pengeblogg
Det finnes et hav av ulike meninger om hvordan man bør investere i aksjemarkedet. Noe av det som stadig diskuteres, er om man bør være inne i markedet til enhver tid, eller om man bør prøve å skape meravkastning ved å «time» ma...

» How to Be Prepared for Anything
21/07/14 17:18 from Zen Habits
‘Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present.’ ~Marcus Aurelius By Leo Babauta There are various ways to prepare yourself for wha...

» Millionærskolen – Femte pensumbok
21/07/14 07:31 from Pengeblogg
Det er skrevet et svært stort antall bøker om aksjemarkedet. På Amazon.com fikk jeg opp 45.521 treff da jeg søkte på bøker med søkeordene «stock market», så det er ikke helt lett å komme med anbefalinger. Flertallet av disse bø...

» 2014 – status juli
19/07/14 08:27 from Formuebygging
Fondsparing denne måneden: kr 2 000 Fondsparing så langt i 2014: kr 29 000 Gjenstår til 2014 mål (70k): kr 18 000 Boliglån: kr 11 700 (avdrag, ikke medregnet renter!) Jeg har nok kunnet spare litt mer, men jeg skal dra på ferie straks...

» Turn Toward the Problem
18/07/14 15:35 from Zen Habits
By Leo Babauta Much of our lives is spent trying to ignore problems, not wanting to deal with them, procrastinating. Bills are pushed to the side to deal with later. People we have troubles with are avoided. Work we don’t want to d...

» Korean Halfway Update
16/07/14 23:53 from Scott H Young
Vat and I have reached the halfway point here in Korea, the final leg of our language-learning project. I’ve already written so much about language learning this year, and so most of it applies to Korean as well. Therefore, I’ll just sha...

» Millionærskolen – Investering i aksjemarkedet del 2, fond eller enkeltaksjer?
16/07/14 06:14 from Pengeblogg
Det finnes mange ulike måter å investere i aksjemarkedet på. I Millionærskolen skal jeg kun skrive om to av dem, nemlig investering i aksjefond og investering i enkeltaksjer. Selv om man investerer i det samme markedet, så er det noen vi...

Powered by Feed Informer